Dit boek is een lesboek. Het is geschreven om uit te leggen hoe ons bewustzijn werkt, en waar bewustwording precies over gaat. Omdat een lesboek snel een saai, abstract geheel gaat worden heb ik er voor gekozen om het in de vorm van een roman te schrijven. Je kijkt hierdoor mee met het perspectief van de hoofdpersoon, Max. Hij heeft een aantal (herkenbare) problemen in zijn leven en als lezer kun je mee kijken en -voelen hoe de hoofdpersoon ze onderzoekt, aanpakt en hanteert. De bedoeling is dat iedereen hierdoor de kennis, ervaring en vaardigheden kan ontwikkelen diens eigen problemen aan te pakken en daarmee een fijner, meer verbonden en zinvoller leven te leven.

Elk hoofdstuk begint in de kantine van het zwembad met een ‘zwemles’. Er ontstaat een gesprek waarin Max steeds datgene leert wat hij op dat moment in zijn leven nodig heeft. In het tweede deel van het hoofdstuk gaat de hij, thuis en op zijn werk, aan de slag met wat hij geleerd heeft. De opgedane ervaringen worden in de volgende ‘zwemles’ meegenomen waarna er nieuwe inzichten en uitleg komt. Naarmate het verhaal vordert gaat het hem steeds beter af.

Ik dacht dat ik wel wist waar dit boek over zou gaan. Maar ik had het mis. Het gaat over… Ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. Het is verbluffend. Alles is nu anders terwijl er niets veranderd is.

Eva

1. Bewustzijn

Na een beschrijving van de situatie waarin de hoofdpersoon zich bevindt, wordt de cyclus van Aandacht, Waarneming, Overtuiging, Ervaring en Handeling (AWOEH) geïntroduceerd. Er komen voorbeelden van hoe dit proces zich in je bewustzijn afspeelt. Hoe werken overtuigingen? En hoe kun je ze onderhouden? Uitleg over compassie, weerstand en verlangen. Er komt een vleugje jaloezie langs.

Hoewel de vrouw van Max niet wil praten, neemt ze toch een keer de telefoon op als Max haar belt. Het gesprek verloopt niet goed, Max verliest zich erna in boosheid, frustratie en zelfmedelijden. Hij probeert thuis alle ballen in de lucht te houden. Gelukkig krijgt hij hulp van zijn moeder. Zijn projecten op zijn werk vragen meer aandacht dan hij kan opbrengen en daarnaast vraagt hij zich af waarom hij zich ooit heeft opgegeven voor een intern ‘verbeterclubje’.

2. Wie ben ik?

De basis van ons bewustzijn: wie ben ik? Peter helpt Max deze vraag te beantwoorden. Het antwoord verrast Max, hoewel hij nog niet direct ziet wat hij er mee kan. Peter laat met voorbeelden zien hoe AWOEH werkt. Max maakt kennis met de relatie tussen overtuigingen en ervaringen.

Max krijgt na een week zijn vrouw weer te pakken, maar dit gesprek verliep nog slechter dan de vorige keer. Hij heeft een verwarrende sessie bij een provocatieve coach.

3. Creëren en loslaten

Max is het niet gelukt om iets te doen met AWOEH. Peter laat Max spelen met overtuigingen om te voelen wat deze met hem doen. Hij laat Max vervolgens overtuigingen loslaten en uit vrije wil een andere overtuiging creëren. Is een overtuiging waar of niet waar? Belemmerende overtuigingen opsporen en loslaten. Hoe onderzoek je een trauma? Hoe ontleed je een vervelende ervaring? Bewustworden van wat je gelooft en de noodzaak van het onderhouden van je overtuigingen komen als laatste aan bod.

Opnieuw een gesprek met zijn vrouw. Max wil graag delen wat hij al heeft geleerd, maar walst over de behoeften van Annelies heen. Zij geeft aan dat hij niet meer hoeft de bellen, ze neemt contact op als ze er aan toe is. Toch lukt het hem om zich snel na dit mislukte gesprek over deze enorme teleurstelling heen te zetten door wat hij van Peter heeft opgestoken. Later heeft hij een afspraak met een psycholoog, maar dat geeft hem niet genoeg vertrouwen om er mee door te gaan.

Ik heb nog maar drie hoofdstukken gelezen, maar het pakt heel erg. Ik had dit een paar jaar geleden moeten lezen.

Rutger

4. Afstemmen

Wat ging er mis in het laatste gesprek met Annelies? Ze oefenen in de kantine hoe afstemmen werkt. De ervaringen van Max bij de psycholoog worden geëvalueerd en Peter legt uit waar de psychologie tegenaan loopt bij onderzoek naar menselijk bewustzijn.

Annelies belt deze keer zelf. Max blijft goed afgestemd, hoewel het hem niet meevalt. Annelies geeft aan wat er moet veranderen in hun leven, maar de punten die ze noemt maken dat Max zich geïrriteerd voelt. Zijn oordelen zitten hem in de weg en het gesprek dreigt de verkeerde kant uit te gaan. Het lukt Max nog net om de vrede te bewaren, maar hij weet niet hoe hij deze situatie kan oplossen. Op zijn werk krijgt Max een vervelend project toegeschoven. Het ‘verbeterclubje’ waar hij in deelneemt blijft hangen in abstract geneuzel en hij vraagt zich af wat hoe hij er de vaart in krijgt.

5. Verbindende communicatie

Hoe kun je er voor zorgen dat je weg blijft uit oordeel en verwijt als je problemen wilt aankaarten waar lading op zit? De methode “Non Violent Communication” van Marshall Rosenberg geeft een goed handvat. Aangevuld met AWOEH en afstemming (hoofdstuk 4) maakt dat je makkelijk je eigen oordelen los kan laten en de ander kan inspireren dat ook te doen.

Op zijn werk gaat er van alles mis. Tijdens een vergadering wordt Max terechtgewezen, waardoor hij zich bewust wordt van zijn oordelen. Het lukt hem om ze los te laten en merkt dat hij nu opeens in staat is om naar oplossingen te werken. Annelies belt. Max slaagt er in om afgestemd te blijven en zijn oordelen los te laten. Annelies heeft een lijstje met punten waarvan ze vindt dat Max die moet oplossen voor ze terugkomt. Max kan zijn behoeften verbonden verwoorden maar het lukt hem niet om tot oplossingen voor de punten te komen. Aan het eind van de week kaart hij bij zijn baas aan dat hij er niet blij mee is dat hij zonder inspraak dat ene project er bij heeft gekregen.

6. Gelijkwaardigheid

Het puntenlijstje van Annelies is de aanleiding om gelijkwaardigheid te duiden. Hoe werkt het, en waarom? Ze oefenen op een punt van haar lijstje en hij vindt, met de hulp van Peter, een gelijkwaardige oplossing. Het wordt Max duidelijk dat hij aan de slag moet ter voorbereiding van het volgende gesprek met Annelies.

Max herkent op zijn werk de nadelen van ongelijkwaardigheid. Hij is goed voorbereid voor het gesprek met Annelies en aan het eind ervan geeft zij aan dat ze weer met hem verder wil. Het tij begint te keren.

7. Relaties

Waarom zijn mensen samen? En waarom sluiten we daar een contract over? En wat doet dat contract met de relatie? Wat gebeurt er als er een onverwachte verliefdheid ontstaat? Alle voorgaande hoofdstukken komen aan bod om te kijken naar de relatie tussen Max en Annelies, een leuke collega van Max en een jeugdvriend van Annelies. Jaloezie wordt tot de bodem onderzocht en aangepakt.

In een telefoongesprek met Annelies beginnen ze te delen wat hen de afgelopen maanden heeft beziggehouden. Max probeert met Annelies een vervelende ervaring uit te pluizen, maar dat mislukt. Hij zou graag samen met haar aan de slag gaan, maar weet niet hoe. Aan het eind van de week wordt ze door Martijn, haar jeugdvriendje, thuisgebracht.

8. Coachen

Peter leert Max de vaardigheden om iemand te coachen. De provocatieve methode komt langs en Peter legt uit waar deze methode tekort schiet. Je kijkt mee met Max als hij het coachen oefent op Peter en het gaat hem goed af.

De voorjaarsvakantie komt er aan. Annelies en Max hebben het erover hoe ze met hun gamende kinderen om moeten gaan. Annelies begrijpt de visie van Max, maar het lukt haar niet om haar oordelen los te laten. Max gaat haar hier mee helpen. Gesterkt door het succesvol coachen van Annelies haalt hij later die week een collega over om diens situatie met zijn leidinggevende aan te pakken. Dat mislukt. Max begrijpt niet hoe dat kon gebeuren.

9. Integriteit

Integriteit is een vaardigheid die je kan ontwikkelen door je bewust te worden van je (soms subtiel aanwezige) weerstanden en verlangens. Het is voorjaarsvakantie, dus er is deze week geen zwemles. Max nodigt Peter thuis uit om met Annelies kennis te maken. Geheimen en verborgen agenda’s komen aan bod, en zowel Max als Annelies bekennen een geheim dat ze voor elkaar verborgen hielden. Als Peter weer naar huis is, durft Annelies nog een geheim te delen.

Max stopt met het verbeterclubje omdat hij niet meer achter de hiërarchische aanpak staat.

10. Essentie

Wat heeft Max nu eigenlijk geleerd de afgelopen maanden? Wat was de essentie ervan? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig onder woorden te brengen.

Een gesprek tussen Max en Annelies draait uit op het vinden van haar droom. Annelies gaat ermee aan de slag.

11. Passend doel

Via intrinsieke motivatie komen Max en Peter uit op het werk dat Annelies verzet om haar droom te vinden. Peter geeft een methode om die te vinden. Ze passen het toe op een mogelijk doel van Peter en hij is verbaasd over de uitkomst. De rollen beginnen om te draaien!

Max helpt Annelies met het vinden van een passend doel en gaat er zelf ook mee aan de slag.

12. Diploma

Floor krijgt haar diploma na het afzwemmen. Max realiseert zich dat zijn eigen zwemlessen ook afgelopen zijn. Door alle opgedane vaardigheden en inzichten is hij vol vertrouwen. Geïnspireerd door zijn gevonden passend doel, kijkt hij uit naar een nieuwe toekomst vol mogelijkheden.

Het boek 'Zwemles'
Het boek ‘Zwemles’