Het strobalen huis tijdens de bouw

Al 10 jaar liep Peter met het idee rond om een roman te schrijven over ons bewustzijn. Maar het bouwen van een huis van strobalen kreeg voorrang.

Op zondag 5 januari 2020, vlak voor het begin van de corona-crisis, nam hij het besluit om toch te beginnen met het schrijven van het boek. Die ochtend had hij namelijk een vriendin geholpen zichzelf uit een depressie te halen. Na 4 uur werken hadden ze de angel uit haar patroon gehaald en voelde ze zich vertrouwd genoeg om, als het nodig zou zijn, zelf uit haar patroon te stappen. Er gloeide weer licht in haar ogen. Toen Peter na dat ‘werk’ naar huis reed, besloot hij dat hij niet meer wilde wachten om zijn kijk op bewustzijn met de wereld te delen. Daarvoor vond hij het te belangrijk. Maar ja, hij was op dat moment nog zijn huis aan het bouwen. De enige oplossing die hij zag was om een huis te bouwen EN een boek schrijven. Een kwestie van tijd vrijmaken.

Wees voorzichtig met wat je wenst voor jezelf

Op dinsdag 7 januari, twee dagen na het nemen van het bewuste besluit, ging Peter met mijn vrouw mee naar de conditietraining op trampolines. Halverwege de training scheurde hij zijn achillespees. Na de eerste schrik en vers in het gips kon hij alleen maar denken “Yes! Morgen ga ik beginnen!” Werken en bouwen waren opeens niet meer mogelijk. Toch heeft het bijna twee jaar geduurd voor het boek af was. Hij was geen schrijver, maar hij had wel een boodschap. Dus hij moest zich ook het schrijven eigen maken.

In de zomer van 2020 was de eerste versie af. Een paar mensen hebben het toen gelezen en ze waren geïnspireerd, maar ook kritisch. De romanvorm werkte, maar er waren een aantal serieuze mankementen. In de nazomer van 2020 bleek dat hij beter opnieuw kon beginnen.

In het voorjaar van 2021 was de tweede versie klaar. De meelezers waren enthousiast, dit was de goede vorm. Toch is er nog flink gesleuteld aan de sfeer, de verhaallijn, de voorbeelden en de uitleg. Tegen de zomer was het verhaal klaar. Toch was het begin van het verhaal nog niet goed. Het ‘pakte’ nog niet. Peter was huiverig voor een herschikking van de opening van het verhaal, maar tijdens zijn vakantie heeft hij het aangedurfd het hele hoofdstuk om te gooien. Met resultaat! Hij is dankbaar voor de steun en inspiratie van de meelezers om hem heen.

De vriendin met wie het hele proces van schrijven is begonnen, heeft de omslag ontworpen.

Zonder bewustwording geen eigen huis

De kennis die Peter heeft opgedaan over bewustwording heeft er voor gezorgd dat hij de bouw van zijn strobalen huis aandurfde. Op het moment dat het boek uit kwam, was hij 6 jaar aan het bouwen, terwijl hij zijn eigen bedrijf runt. Hij heeft laten zien dat het hem lukt steeds opnieuw zijn eigen balans te vinden in de steeds veranderende situaties. Hij is in staat om zijn mindset af te stemmen op wat hij werkelijk wil: ‘met plezier een huis bouwen’. Ontmoediging komt hij eenvoudig te boven. Het beste maken van wat er steeds gebeurt.

Het schrijven van het boek heeft Peter als een bijzonder project ervaren. Het in elkaar puzzelen van de verhaallijn, de gesprekken met meelezers en het uitknobbelen van voorbeelden waren zowel leerzaam als fijn om te doen. Het resultaat ligt, mede door de hulp die hij heeft gekregen, ver boven zijn verwachtingen. Hij zou het fantastisch vinden als veel mensen zich door het lezen van ‘Zwemles’ in staat zijn om issues aan te pakken en nog meer in hun kracht te komen om samen een prachtige wereld te maken!